•  
  •  
 

Article

PDF

New data on the distribution of Butheoloides littoralis Lourenço, Touloun et Boumezzough, 2011 (Scorpiones: Buthidae) Oulaid
Oulaid Touloun, Moulay Abdelmonaim El Hidan, and Ali Boumezzough
Iss. 219 (2016)
DOI: https://dx.doi.org/10.18590/euscorpius.2016.vol2016.iss219.1

Touloun, O., El Hidan, M. A., & Boumezzough, A. 2016 . New data on the distribution of Butheoloides littoralis Lourenço, Touloun et Boumezzough, 2011 (Scorpiones: Buthidae) Oulaid. Euscorpius, No. 219: 1-4.